Հայաստանի Հանրապետություն

Սենտ Քիթս և Նևիս Դաշնություն

Հայաստանի Հանրապետության և Սենթ Քիթս և Նեվիսի Դաշնության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված չեն: