Հայաստանի Հանրապետություն

Կորեայի Ժողովրդա-Դեմոկրատական Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Կորեայի Ժողովրդական Ժողովրդավարական Հանրապետության (ԿԺԴՀ) միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1992թ. փետրվարի 21-ին: Հայաստանը չունի դիվանագիտական ներկայացուցչություն, իսկ ԿԺԴՀ դեսպանի նստավայրը Մոսկվայում է:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/kp/