Հայաստանի Հանրապետություն

Լաոս Ժողովրդավարական Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Լաոսի Ժողովրդավարական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1998թ. ապրիլի 21-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/la/

Դեսպաններ