Հայաստանի Հանրապետություն

Մավրիտանիայի Իսլամական Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Մավրիտանիայի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված չեն: