Հայաստանի Հանրապետություն

Մալավիի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Մալավիի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2012 թ. հունվարի 20-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/mw/