Հայաստանի Հանրապետություն

Նամիբիայի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Նամիբիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 2006թ. հոկտեմբերի 2-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/na/