Հայաստանի Հանրապետություն

Բելիզ

Հայաստանի Հանրապետության և Բելիզի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1999թ. փետրվարի 12-ին:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/bz/

Դեսպաններ