Համազասպ Իվանի Օհանջանյան

1920-1920թթ.

Սիմոն Լազարի Վրացյան

1920-1920թթ.

Ալեքսանդր Հովհաննեսի Խատիսյան

1919-1920թթ.

Հովհաննես Իվանի Քաջազնունի

1918-1918թթ.
(ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար)

Սիրական Ֆադեյի Տիգրանյան

1918-1919թթ.

Ալեքսանդր Հովհաննեսի Խատիսյան

1918-1918թթ.