Հայաստանի Հանրապետություն

Նորվեգիայի Թագավորություն

Նորվեգիայի Թագավորության և Հայաստանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992թ. հունիսի 5-ին: 2018թ.-ից Նորվեգիայի Թագավորությունում ՀՀ դեսպան է նշանակվել Դանիայում հավատարմագրված ՀՀ դեսպանը:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/no/

Դեսպաններ