ՄԱԿ-Ի ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Նստավայրը՝ Վիեննա, Ավստրիայի Հանրապետություն

Մշտական ներկայացուցիչներ